Recuperació de l’aïgua

L’aigua és un dels elements imprescindibles per la vida que, a causa del canvi climàtic i la pol·lució ambiental, cada dia es converteix en un recurs més escàs. És important prendre consciència d’aquest problema que en un període no molt llarg afectarà la majoria del planeta.

Amb els sistemes de INTEWA donem resposta a totes les necessitats de recollida i tractament d’aigua. Disposem d’una àmplia gamma de productes que recullen, canalitzen, filtren i bombeja l’aigua de pluja, podent reaprofitar-la per al consum domèstic o industrial. També comptem amb una àmplia gamma de productes per reciclar l’aigua que consumim, podent reutilitzar-la o tornar-la neta a la natura o als sistemes de recollida públics.

Com afegit, fent un ús més sostenible d’aquest recurs natural contribuint al manteniment del planeta també podem estalviar a la factura del consum d’aigua.

 

Recuperació d’aigües grises INTEWA

Kit de tractament d’aigües grises

Disposem d’una àmplia gamma d’accessoris per combinar, abraçant des d’unitats per petits habitatges unifamiliars fins grans edificis o indústries, per així poder donar una segona oportunitat a l’aigua consumida contribuint a un ús més sostenible d’aquesta.

La finalitat dels sistemes de tractament d’aigües grises és produir, independentment de l’origen d’aquestes, aigües lliures de bacteries*.
*Segons l’ús al que es vagi a destinar pot ser necessari sotmetre-la a anàlisis.

Recuperació d’aigües pluvials Intewa

Dispositius de control, filtres, dipòsits

Recullen l’aigua pluvial de forma eficient i permet estalviar fins a un 50% al subministrament.

Una àmplia gamma de productes recullen, canalitzen, filtren i bombeja l’aigua de pluja per poder ser reutilitzada per al consum domèstic o industrial.

Productes: