Reparació no destructiva de

xemeneies i conductes

Sistema de reparació de conductes i xemeneies. Repara ximeneies i conductes en menys de 90 minuts i sense obres.

El sistema consisteix en la inserció, per l’interior del conducte, d’una funda autoendurable que s’infla amb l’aire i vapor d’aigua, adaptant-se perfectament al conducte i garantint una perfecta sortida de fums a la vegada que prevé les condensacions.

Abans de procedir s’ha de realitzar una video-inspecció del conducte per assegurar que estigui lliure d’obstacles i pugui ser utilitzat.

Fitfire Combustió Gasos Líquids

Sistemes de reparació de conductes d’evacuació de gasos

Per la reparació de xemeneies i conductes d’evacuació de gasos produïts per COMBUSTIBLES LÍQUIDS, com calderes de gasoil, de gas o de combustió, on no es produeixin flama directa i no assoleixin temperatures superiors a 450ºC

Productes:

  • Fitfire
  • Fitfire +Plus
  • Isofit
  • Isofit +Plus

Fitfire Combustió Gasos sòlids

Sistemes resistents a altes temperatures i al contacte directe amb el foc

Per les reparacions de conductes i xemeneies que canalitzen fums produïts per COMBUSTIBLES SÒLIDS com, estufes de llenya, estufes de pellet, forns i xemeneies tant domèstiques com industrials, on poden aconseguir temperatures superiors a 1000ºC i els conductes han d’estar preparats per al contacte directe amb el foc.

Productes:

  • Fitfire HT 1000
  • Fitfire ISO 1000
  • Resteel.