Hermeticitat a l’aire

Un element amb gran importància que no només incideix al consum energètic,  també a la qualitat de l’aire interior i que ens permet evitar problemes de condensació d’humitat, corrents de fred i calor, etc.

Les làmines i complements d’AMPACK ajuden a protegir la construcció des de la coberta fins als fonaments. La varietat de productes protegeix l’envoltant de condensacions, pèrdues de calor, vent, aigua, electro smog, radó, floridures o danys constructius.

Solucions constructives

1- Ampacoll® UV
2- Ampacoll® SUPERFIX
3- Làmina protectora Ampatop® F Black

1- Ampacoll® UV
2- Ampacoll® SUPERFIX
3- Làmina protectora Ampatop® F Black

1- Làmina controladora AmpatexX® (Variano 3/Cento/DB90/Sisalex)
2- Ampacoll® INT

1- Ampacoll® BK 535
2- Ampacoll® RA
3- Ampacoll® Elektro/Install
4- Ampacoll® FE
5- Ampacoll® INT
6- Làmina controladora Ampatex® (DB90/Sisalex 303/Cento/Variano 3)

1- Ampacoll® BK 535
2- Ampacoll® RA
3- Ampacoll® Elektro/Install
4- Ampacoll® FE
5- Ampacoll® INT
6- Lámina controladora Ampatex® (DB90/Sisalex 303/Cento/Variano 3)

1- Ampacoll® BK 535
2- Ampacoll® XT
3- Ampacoll® RA
4- Ampacoll® Elektro/Install
5- Lámina protectora Ampatop® Aero

1- Ampacoll® UV
2- Ampacoll® SUPERFIX
3- Lámina protectora Ampatop® F Black

18- Làmina protectora Radón Ssisalex® 871
23- Cinta adhesiva Ampacoll® AT, 50cm
33- Cinta adhesiva Ampacoll® BK 530, 20cm

Làmines exteriors

Les làmines exteriors ajuden a protegir les façanes o cobertes enfront als agents externs. Han d’assegurar una bona estanquitat enfront al vent, pluja o raigs UV, sent al mateix temps permeables al vapor que emana de l’interior.

Làmines interiors

Videos

És col.loquen per l’interior, existint làmines per cobrir totes les posicions: coberta, mur, sostre o paviment. Segons les característiques d’aquestes, s’utilitzen per controlar la presència de vapor, humitat, gasos o partícules a l’interior de l’habitatge.

Làmines líquides

Pastes de polímer, amb o sense fibres, aplicades amb brotxes o pistola, segons producte Forman, un cop secs, una membrana elàstica protectora i hermètica. S’utilitzen per a un preparat previ de paràmetres, segellat de juntes o en connexions en diferents elements constructius i materials

Cintes y adhesius

Videos

Complements que asseguren l’hermeticitat i el segellat de les unions entre làmines o a les unions d’aquestes amb altres materials. La gran varietat de productes cobreix totes les necessitats.

Productes:

IMPRIMACIÓN PREVIA

ESTANCOS AL AIRE

ESTANCOS AL VIENTO

CINTAS ADHESIVAS EN CAUCHO BUTÍLICO

TACOS DE ESTANQUEIDAD PARA CLAVOS

COLAS LIQUIDAS

MANGUITOS

Hermeticitat a finestres

Cintes i complements que asseguren l’hermeticitat als perímetres de les finestres amb solucions per tots tipus de construcció.

Els complements de cintes adhesives, pastes o espumes per finestres asseguren l’hermeticitat d’aquestes, segellant la unió en tot el perímetre del buit, eliminant ponts tèrmics i l’aparició d’humitats.

Solució contra el gas radó

Enguany s’ha actualitzat el Codi tècnic d’Edificació, i amb la regulació (CTE-732/2019) s’ha establert sota el document (DB-HS6), unes mesures de protecció contra el gas radó, d’aplicació obligatòria en edificis de nova construcció.
A Ecospai oferim solució certificada i aprovada. Làmines, complements i cintes adequades perquè

puguis protegir l’edifici superant els requisits establerts.

Eines

Rotllos de pressió

Aplicar-se sobre la cinta creant un segellat perfecte de la cinta adhesiva

Productes:

 • Rotllos de pressió

Contacta amb nosaltres

 Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu

  El teu nom (obligatori)

  Tu correu electrònic (obligatori)

  El teu telèfon (obligatori)

  Població

  Assumpte

  El teu missatge