Hermeticitat a l’aire

L’hermeticitat a l’aire és un element de cabdal importància que no sols incideix en el consum energètic, sinó també en la qualitat de l’aire interior i que ens permet evitar problemes de condensació d’humitat, corrents de fred i calor, etc.

Les làmines i complements de AMPACK fomenten la hermeticidad a l’aire, ajudant a protegir la construcció des de la coberta fins als fonaments. La varietat de productes protegeix l’envolupant de condensacions, perdudes de calor, vent, aigua, electro smog, radó, floridures o danys constructius.

Imagen - Conceptos del Radón

Solucions constructives

Solución constructiva por el exterior 4

1- Ampacoll® BK 535
2- Ampacoll® XT
3- Ampacoll® ND Band
4- Ampacoll® Superfix
5- Lámina protectora Ampatop® Aero
6- Lámina controladora Ampatex® (DB90/Sisalex/Cento/Variano 3)

Solución constructiva por el exterior 5

1- Ampacoll® BK 535
2- Ampacoll® XT
3- Ampacoll® ND Band
4- Ampacoll® Superfix
5- Lámina protectora Ampatop® Aero
6- Lámina controladora Ampatex® (DB90/Sisalex/Cento/Variano 3)

Solución constructiva por el interior 1

1- Lámina controladora AmpatexX® (Variano 3/Cento/DB90/Sisalex)
2- Ampacoll® INT

Solución constructiva por el interior 2

1- Ampacoll® BK 535
2- Ampacoll® RA
3- Ampacoll® INT
4- Ampacoll® Elektro/Install
5- Ampacoll® FE
6-Lámina controladora Ampatex® (DB90/Sisalex 303/Cento/Variano 3/)

Solución constructiva por el interior 3

1- Ampacoll® BK 535
2- Ampacoll® RA
3- Ampacoll® Elektro/Install
4- Ampacoll® FE
5- Ampacoll® INT
6- Lámina controladora Ampatex® (DB90/Sisalex 303/Cento/Variano 3)

Solución constructiva por el exterior en fachada

1- Ampacoll® BK 535
2- Ampacoll® XT
3- Ampacoll® RA
4- Ampacoll® Elektro/Install
5- Lámina protectora Ampatop® Aero

Solución constructiva por el exterior en fachada 2

1- Ampacoll® UV
2- Ampacoll® SUPERFIX
3- Lámina protectora Ampatop® F Black

1- Làmina protectora Radón Sisalex® 871
2- Cinta adhesiva Ampacoll® XT 60
3 / 4 / 5 – Cinta adhesiva Ampacoll® BK 530, 20cm

Làmines exteriors

Les làmines exteriors són un element essencial per a la hermeticitat en els edificis, ja que ajuden a protegir les façanes o cobertes enfront dels agents externs. Han d’assegurar una bona estanquitat enfront de vent, pluja o llamps UV, sent al mateix temps permeables al vapor que emana de l’interior.

Làmines interiors

Videos

Es col·loquen per l’interior, existint làmines per a cobrir totes les posicions: coberta, mur, sostre o paviment, assegurant la hermeticidad a l’aire des de qualsevol punt de l’edifici. Segons les característiques de les mateixes s’utilitzen per a controlar la presència de vapor, humitat, gasos o partícules a l’interior de l’habitatge.

Làmines líquides

Pastes de polímer, amb o sense fibres, aplicats amb brotxa o pistola, segons producte , una vegada assecats, formen una membrana elàstica protectora i hermètica. S’utilitzen com a preparat previ de paraments, segellat de juntes o en connexions entre diferents elements constructius i materials, contribuint així a la hermeticitat de la construcció

Cintes i adhesius

Videos

Complements que asseguren la hermeticidad a l’aire i el segellament de les unions entre làmines o en les unions d’aquestes amb altres materials. La gran varietat de productes cobreix totes les necessitats.

Productes:

IMPRIMACIÓ PRÈVIA

ESTANCS A L’AIRE

ESTANCS AL VENT

CINTES ADHESIVES EN CAUTXÚ BUTÍLICO

TACS D’ESTANQUITAT PER A CLAUS

COLES LIQUIDES

PASSA-TUBS

Hermeticitat en finestres

Cintes i complements que asseguren la hermeticitat en els perímetres de les finestres amb solucions per a tota mena de construcció.

Els complements de cintes adhesives, pastes o escumes per a finestres asseguren la hermeticitat d’aquestes, segellant la unió en tot el perímetre del buit, reduint els ponts tèrmics i l’aparició d’humitats.

Solució contra el gas radó

Enguany s’ha actualitzat el Codi tècnic d’Edificació, i amb la regulació (CTE-732/2019) s’ha establert sota el document (DB-HS6), unes mesures de protecció contra el gas radó, d’aplicació obligatòria en edificis de nova construcció.

A Ecospai oferim solució certificada i aprovada.

Làmines, complements i cintes adequades perquè puguis protegir l’edifici superant els requisits establerts.

Eines

Rotllos de pressió

Aplicar-se sobre la cinta creant el segellament perfecte de la cinta adhesiva.

Productes:

 • Rotlles de pressió

Contacta con nosotros

Rellena este formulario y nos pondremos en contacto contigo

  Tu nombre (requerido)

  Tu correo electrónico (requerido)

  Tu teléfono (requerido)

  Poblacion

  Asunto

  Tu mensaje