Hermeticitat a l’aire

L’hermeticitat a l’aire és un element de gran importància que no només incideix en el consum energètic, sinó també en la qualitat de l’aire interior, i que ens permet evitar problemes de condensació d’humitat, corrents de fred i calor, etc.

Les làmines i complements d’AMPACK fomenten l’hermeticitat a l’aire, ajudant a protegir la construcció des de la coberta fins als fonaments. La varietat de productes protegeix l’envolupant de condensacions, pèrdues de calor, vent, aigua, electro-smog, radó, floridures o danys constructius.

Imagen - Conceptos del Radón

Solucions constructives

Solución constructiva por el exterior 4

1- Ampacoll® BK 535
2- Ampacoll® XT
3- Ampacoll® ND Band
4- Ampacoll® Superfix
5- Làmina protectora Ampatop® Aero
6- Làmina controladora Ampatex® (DB90/Sisalex/Cento/Variano 3)

Solución constructiva por el exterior 5

1- Ampacoll® BK 535
2- Ampacoll® XT
3- Ampacoll® ND Band
4- Ampacoll® Superfix
5- Làmina protectora Ampatop® Aero
6- Làmina controladora Ampatex® (DB90/Sisalex/Cento/Variano 3)

Solución constructiva por el interior 1

1- Làmina controladora AmpatexX® (Variano 3/Cento/DB90/Sisalex)
2- Ampacoll® INT

Solución constructiva por el interior 2

1- Ampacoll® BK 535
2- Ampacoll® RA
3- Ampacoll® INT
4- Ampacoll® Elektro/Install
5- Ampacoll® FE
6-Làmina controladora Ampatex® (DB90/Sisalex 303/Cento/Variano 3/)

Solución constructiva por el interior 3

1- Ampacoll® BK 535
2- Ampacoll® RA
3- Ampacoll® Elektro/Install
4- Ampacoll® FE
5- Ampacoll® INT
6- Làmina controladora Ampatex® (DB90/Sisalex 303/Cento/Variano 3)

Solución constructiva por el exterior en fachada

1- Ampacoll® BK 535
2- Ampacoll® XT
3- Ampacoll® RA
4- Ampacoll® Elektro/Install
5- Làmina protectora Ampatop® Aero

Solución constructiva por el exterior en fachada 2

1- Ampacoll® UV
2- Ampacoll® SUPERFIX
3- Làmina protectora Ampatop® F Black

1- Làmina protectora Radón Sisalex® 871
2- Cinta adhesiva Ampacoll® XT 60
3 / 4 / 5 – Cinta adhesiva Ampacoll® BK 530, 20cm

Làminas exteriores

Les làmines exteriors són un element esencial per l’hermeticitat en els edificis, ja que ajuden a protegir les façanes o cobertes enfront dels agents externs. Han d’assegurar una bona estanquitat enfront el vent, pluja o raigs UV, sent al mateix temps permeables al vapor que emana de l’interior.

Làminas interiors

Videos

Es col.loquen per l’interior, existint làmines per a cobrir totes les posicions: cobertura, mur, sostre o paviment, assegurant l’hermeticitat a l’aire des de qualsevol punt de l’edifici. Segons les característiques de les mateixes, s’utilitzen per a controlar la presència de vapor, humitat, gasos o partícules a l’interior de l’habitatge.

Làminas líquides

Pastes de polímer, amb o sense fibres, aplicats amb brotxa o pistola, segons producte, una vegada assecats, formen una membrana elàstica protectora i hermètica. S’utilitzen com a preparat previ de paraments, segellat de juntes o en connexions entre diferents elements constructius i materials, contribuint així a l’hermeticitat de la construcció.

Cintes i adhesius

Videos

Complements que asseguren l’hermeticitat a l’aire i el segellatge de les unions entre làmines o en les unions d’aquestes amb altres materials. La gran varietat de productes cobreix totes les necessitats.

Productes:

IMPRIMACIÓ PRÈVIA

ESTANCS A L’AIRE

ESTANCS AL VENT

CINTES ADHESIVES EN CAUTXU BUTÍLIC

TACS D’ESTANQUITAT PER A CLAUS

COLA LÍQUIDA

MANIGUETS

Hermeticitat en finestres

Cintes i complements que asseguren l’hermeticitat en el perímetres de les finestres amb solucions per a tota mena de construcció.

Els complements de cintes adhesives, pastes o escumes per a finestres asseguren l’hermeticitat d’aquestes, segellant l’unió en tot el perímetre del buit, reduint els ponts tèrmics i l’aparició d’humitats.

Solució contra el gas radó

Enguany s’ha actualitzat el codi tècnic d’Edificació, i amb la regulació (CTE-732/2019) s’ha establert sota el document (DB-HS6), unes mesures de protecció contra el gas radó, d’aplicació obligatòria en edificis de nova construcció.

En Ecospai oferim solució certificada i aprovada.

Làmines, complements i cintes adequades perquè puguis protegir l’edifici superant els requisits establerts.

Eines

Rotllos de pressió

Aplicar-se sobre la cinta creant un segellatge perfecte de la cinta adhesiva.

Productes:

 • Rotlles de pressió

Contacta amb nosaltres

 Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu

  El teu nom (obligatori)

  El teu correu electrònic (obligatori)

  El teu telèfon (obligatori)

  Població

  Assumpte

  El teu missatge