Sistemes de ventilació

La qualitat de l’aire  que les persones respirem dins dels edificis es manté amb l’aportació dels més moderns sistemes de ventilació per a l’hàbitat unifamiliar, plurifamiliar i locals terciaris, eliminant així la presència d’una multitud de contaminants perillosos per a la salut.

Per les constants millores de l’estanquitat dels habitatges a nivell energètic, els edificis ja no respiren i l’aire viciat no s’expulsa de manera natural. Per això és important col·locar sistemes de renovació d’aire que eliminin aquest efecte i que prèviament atrapin les substàncies nocives per a les persones.

Ventilación Siber

Sistemes de simple flux Autorregulable

El sistema de Ventilació Mecànica Controlada (VMC) de simple flux és aplicable a l’hàbitat col·lectiu i/o individual, sent el seu funcionament permanent, garantint la Qualitat de l’Aire Interior a través del principi d’escombratge de l’aire dins de l’habitatge.

L’aire viciat s’extreu en la cuina, els banys i els lavabos per les boques connectades a l’a través de conductes llisos i rígids.

L’aire nou penetra per les entrades d’aire autorregulables estándars o acústiques situades damunt de les finestres dels dormitoris i els salons.

Aquest és el principi d’escombratge de l’aire dins de l’habitatge.

El sistema pot ser individualitzat o centralitzat.

Avantatges:

 • Facilitat de muntatge, ja que ofereix una major facilitat respecte al sistema convencional.
 • Flexibilitat del dimensionament dels pisos.
 • Evacuació/conducció òptima de ventilació
 • Millora del temps d’execució d’obra, reduïnt el cost de mà d’obra resultat de la facilitat i rapidesa del muntatge
 • Menor repercussió de càrrega sobre forjat.
 • Control de nivell de ventilació, per a cada habitatge de manera independent.

Sistemes de simple fluxe higroregulable

DIT

El sistema de Ventilació Mecànica Controlada (VMC) de simple flux és aplicable a l’hàbitat col·lectiu com a individual, sent el seu funcionament permanent, garantint la Qualitat de l’Aire Interior a través del principi d’escombratge de l’aire dins de l’habitatge.

L’aire nou penetra dins de l’habitatge per les entrades d’aire higrorregulables situades damunt de les finestres dels dormitoris i salons.

L’aire viciat s’extreu en la cuina, els banys i els lavabos per les boques higrorregulables que s’obren en funció de la humitat ambiental, o per les boques temporitzades.

Les boques estan connectades al grup mitjançant conductes aïllats.

El sistema pot ser individualitzat o centralitzat.

Avantatges:

 • Confort tèrmic, eliminant molèsties per circulació descontrolada de l’aire.
 • Reducció de l’ocupació dels conductes, Suposant major superfície de m3.
 • Utilizació de grups de ventilació de baix consum, que comporta estalvis energètics del conjunt del sistema.
 • Confort acústic garantitzat.
 • Conjunt del sistema ben equilibrat.

Sistemes VMC Doble Flux (Recuperador de calor)

Ventilación Siber

La ventilació de doble flux és un sistema que assegura la Qualitat d’Aire a través de l’extracció de l’aire viciat en les estades humides (cuina, banys, lavabos, safaretjos, …) i que simultàniament assegura la insuflació d’aire nou filtrat en les estades seques (saló, menjador, dormitoris,…).

Gran confort tèrmic i estalvi d’energia

A l’hivern l’aire nou recupera les calories de l’aire viciat que extraiem de l’habitatge. Quan hi ha 5 °C en l’exterior i 20 °C a l’interior, l’aire nou entra a 19 °C.

A l’estiu l’aire nou que entra en l’habitatge es refreda gràcies a l’aire viciat que extraiem de l’habitatge. Quan hi ha 30è¨C fos i 21ªC a l’interior, l’aire nou entra a 22 °C .

Sistemes:

 • Unifamiliar
 • Plurifamiliar individualitzat
 • Plurifamiliar centralitzat

Contacta con nosotros

Rellena este formulario y nos pondremos en contacto contigo

  Tu nombre (requerido)

  Tu correo electrónico (requerido)

  Tu teléfono (requerido)

  Poblacion

  Asunto

  Tu mensaje