PUREONE ® Pure Floc KD 

Aïllament per cambres d’aire en façanas

Pure Floc KD

Interior –  Cambres d’aire

Pureone Pure Floc KD és un aïllament insuflat de llana mineral. Està compost solament de vidre amb un antiestàtic, sense resines afegides. Amb una densitat nominal de 35kg/m³, aquest producte té un excel·lent rendiment i s’injecta mecànicament en la cambra d’aire existent.

Aplicacions

  1. Falsos sostres (Permet una ràpida instal·lació en habitatges habitats, facilitant la rehabilitació de l’envolupant d’una forma senzilla i eficient.)
  2. Envans de PYL (Es pot utilitzar en construccions de fusta (entramats de fusta, sostres amb bigues de fusta i construccions en sostres amb pendent)
  3. Aïllament per cambres d’aire en Façanes (Es pot utilitzar en parets de doble fulla de maó.)

Veure més informació del producte a www.ursa.es

Falso techo - Pure floc

Fals sostre
Imagen tabique y tradosado

Envans
magen insuflado Pure floc

Aïllament en cambres d’aire en façanes
CódigoDimensiones del saco (cm)Dis.Kg/sacoSacos/paletKg/palet
2142844110x55x18S16,6039647,40
2142845100x55x18S16,6026647,40

Dades tècniques

Lambda (λ90/90)EN 12667
EN 12939
0,034 W/m-K
Reacción al fuego (Euroclase)EN 13501-1A1
Asentamiento EN 14064-1S1
Permeabilidad al vapor de lana (μ)EN 12086MU1
Absorción de agua a corto plazoEN 1609≤ 1kg/m2
Densidad nominal aproximada35 kg/m3
Calor especifico aproximado 1800 J/Kg-K

Descàrregues

informa’t

Sistema de solucions ecospai

ECOSPAI ofereix diferents accessoris quant a complements, elements segelladors i cintes adhesives per a totes les solucions constructives contemplades. Poden consultar-se els detalls d’ús i instal·lació tant en els nostres catàlegs com sol·licitant-ho al nostre departament tècnic.