Aïllament de cel.lulosa en Borra

Ouattitude

Guata de cel.lulosa

Foto celulosa ficha (2)-min

Aïllant tèrmic de guata de cel·lulosa, fabricat mitjançant un procés de reciclatge òptim a partir de paper de periòdic de circuits locals que redueix la petjada de carboni. Ouattitude ofereix una alta qualitat tèrmica i una durabilitat per sobre dels 50 anys. És un dels materials amb una millor relació tècnica, econòmica i ecològica. Les tres tècniques d’aplicació (projectat, insuflat i projecció humida) responen al conjunt de necessitats en el camp de l’aïllament.

Interior o exterior protegit – Cobertes, parets i sostres

La celulosa Ouattitude puede ser proyectada en muros o cubiertas, en construcción en madera o albañilería. Insuflado de cámaras de aire en cubiertas, muros y cielos rasos. Tanto en obra nueva como en rehabilitación.

Ventajas

  1. Permite reducir el consumo anual de calefacción (según investigaciones del centro de recursos tecnológicos Nobateck de Francia, ha demostrado un ahorro del 26% en calefacción utilizando guata de celulosa en lugar de un aislante convencional).
  2. Suprime los puentes térmicos.
  3. Permite un tiempo de desfase de 9-12 horas.
  4. Es un aislante acústico de gran rendimiento que además transpira.
  5. Resistente a los insectos y a los mohos.

Precaucions

  1. S’ha d’aplicar segons les normes.
  2. Han de respectar-se en tots els punts les disposicions relatives a la protecció contra el foc (Conductes de fum, xemeneies).
  3. No és possible instal.lar sense protecció, en el gruix d’aïllament, material elèctric (llum, caixes elèctriques, transformadors) susceptibles de ser una font de calor. Es poden utilitzar caixes a prova de foc.

Forma de aemmagatzematge

l’emmagatzematge de la cel.lulosa Ouattitude ha de ser en un lloc sec i protegit. Només instal.lar en ambient sec. No apilar més de 4 palets d’alçada.

Veure més informació MSDS (Fitxes de dades de seguretat dels materials) a www.ouattitude.com

Forma de subministrament

DESCRIPCIÓNCONTENIDO SACOCONTENIDO PALET
Ouattitude10 kg40 sacos = 400 kg
DESCRIPCIÓNCONTENIDO SACOCONTENIDO PALET
Ouattitude10 kg40 sacos = 400 kg

Dades tècniques

Material basePapel francés reciclado
AditivosÁcido bórico y sales de magnesio
Resistencia longitudinal RCon 30kg/m3 = 5,3 kPa.S
Con 50kg/m3 = 25,1 kPa.S
Densidad [kg/m³]Proyectado25 hasta 35 kg/m³
Insuflado50 hasta 60 kg/m³
Conductividad térmica [W/mK]Proyectado0,036 W/mK
Insuflado0,041 W/mK
Permeabilidad al vapor de agua1
Humedad12% max
Comportamiento al fuego (EN 13823 - EN 11925-2)B-s2,d0
Capacidad calorífica específica1,9KJ/kg K
Gases de efecto invernadero0,91kg CO2 equi./kg

Descàrregues

Comprar

Informa’t

sistema
de solucions
ecospai

ECOSPAI ofereix diferents accessoris quan a complements, elements segelladors i cintes adhesives per a totes les solucions constructives contemplades. Poden consultar-se els detalls d’ús i instal.lació tant en els nostres catàlegs com sol.licitant-ho al nostre departament tècnic.

Productes relacionats

Celulosa Cloudy

Cloudy

Màquines d’insuflat eGo y eTop

Boquilles