Fibres de fusta ( PAVATEX )

Pavatherm Combi

Panell aïllant de fibres de fusta – polivalent

Pavatherm Combi

Pavatherm Combi, panell encadellat polivalent per solucions de coberta i façana. Sistema d’aïllament en coberta directament per damunt o sota rastrells. Com a capa d’aïllament en façanes amb estructura lleugera. Es pot usar per totes dues cares. Pot ser girat, revestit o clavat directament sobre rastrells, en aquest cas amb separació màxima de 89 cm. Ha de protegir-se del clima. Suporta l’exposició a la intempèrie màxim 60 dies. El seu gruix de 40,60 i 80mm ho fa perfecte com a panell complementari.

Exterior – Aïllament sobre rastrells

Pavatherm Combi es pot combinar amb Isolair y Pavatherm  para per crear sistemes d’aïllaments eficients. Instal.lar Pavatherm Combi com primera capa i cobrir amb panells “sarking”, així queden protegides de l’exposició al clima. Com a alternativa, Pavatherm Combi pot també cobrir-se amb làmina permeable al vapor.

Exterior – Aïllament sota rastrells

Instal.lar Pavatherm Combi  sota els rastreles amb juntes paral·leles i fixar-los als rastreles amb caragols aïllants. Subjectar els llistons als rastreles de suport a través dels panells aïllants. Com una variant per a revestiment: col·locar una subestructura 40/60 (espaiat en axis=34,5 cm) en angle recte a l’eix dels rastreles i ajustar Pavatherm Combi  sobre tota la superfície paral·lela a l’eix dels rastrells.

Exterior – Aïllament per façanes ventilades

Pavatherm Combi pot ser utilitzat com a aïllament en façanes ventilades i pot romandre a la intempèrie 60 dies com a màxim.

descripció

  1. Panells polivalents per a instal·lar en cobertes i murs.
  2. Aïllant addicional econòmic, pot combinar-se amb altres sistemes d’aïllament.
  3. Es pot col·locar directament entre els rastrells o com a aïllant per sota d’ells.
  4. La seva superfície permet ser revestida, aplacada, enguixada o revocada.
  5. Aguanta l’exposició a la intempèrie màxim 60 dies (panells amb gruix superior a 40 mm).
  6. La seva resistència a la compressió permet que no es deformi el panell per la pressió dels caragols de subjecció.

Veure més informació MSDS (fitxes de dades de seguretat dels materials) en www.pavatex.com.

Forma d’emmagatzematge

  1. Emmagatzematge en lloc sec i protegit. Només instal·lar amb ambient sec. No apilar més de 4 palets en altura.
GROSOR (mm)PESO (kg/m2)FORMATO (cm)MEDIDAS PANEL (cm)Nº DE PANELESPOR PALET (m2)POR PALET (kg)PERFIL DEL CANTO
40*6.20180 x 58178 x 565658.46387Machihembrado
609.30180 x 58178 x 563637.60375Machihembrado
8012.40180 x 58178 x 562829.20387Machihembrado

40 mm sota demanda, no aprovat per a cobertes. Planta de producció: Golbey, França

GROSOR (mm)PESO (kg/m2)FORMATO (cm)MEDIDAS PANEL (cm)Nº DE PANELESPOR PALET (m2)POR PALET (kg)PERFIL DEL CANTO
40*6.20180 x 58178 x 565658.46387Machihembrado
609.30180 x 58178 x 563637.60375Machihembrado
8012.40180 x 58178 x 562829.20387Machihembrado

40 mm sota demanda, no aprovat per a cobertes. Planta de producció: Golbey, França

Dades tècniques

Densidad aparente p [kg/m³]145
Conductividad térmica (EN 13171)  D [W/mK]0,041
Capacidad específica de calor c [J/(kgK)]2100
Coeficiente de resistencia al vapor de difusión 3
Comportamiento al fuego (EN 13501-1)Clase E
Presión de compresión con aplastamiento al 10% [kPa]100
Resistencia a la tracción perpendicular al plano del panel [kPa]10
Código de residuos de acuerdo con The European Waste Catalogue (EWC) 030105 170201 170604
Código de identificación WF-EN13171-T5-CS(10\Y)100-TR10-WS1,0-MU3-AF100
Marca Clave Producto011-7D013

Descàrregues

Informa’t

Sistema
de solucions
Ecospai

ECOSPAI ofeereix diferents accessoris quant a complements, elements segelladors i cintes adhesives per a totes les solucions constructives contemplades. Poden consultar-se els detalls d’ús i instal.lació tant en els nostres catàlegs com sol.licitant-ho al nostre departament tècnic.

Productes relacionats

Serres Pavatex®

Anclatges Ejot® H3