Aïllament amb fibres de fusta (PAVATEX)

Pavanatur

Panell aïllant estándard de fusta

Els panells Pavanatur estan produïts amb fustes toves suïsses, amb fustes residuals d’asserraders. Gràcies a la porositat de la fibra estructural, els panells ofereixen molt bones prestacions com a aïllant tèrmic i sonor. Pavanatur té un ús com a base per a parquet, com a complement d’altres productes, farcit d’espais perduts en bases de paviment o decoració, etc.

Interior – Terres i decoració

Pavanatur és un tauler d’alta densitat, però lleuger que juntament amb el seu reduït gruix entre 0,8 i 2 cm ho fa adequat per a ser utilitzat com a base de parquet, com a complement d’altres solucions en decoració interior, aïllant tèrmic o sonor complementari, etc. No apte per a deixar vist.

Avantatges de Pavanatur

  1. Ampli camp d’aplicació en acabats interiors
  2. Per a cobrir racons en àrees de paviment
  3. Com a capa inferior en parquets, decoració, etc.

Forma de emmagatzematge

Emmagatzematge en lloc sec i protegit de qualsevol cop. No apilar més de 2 palets en alçada.

Veure més informació MSDS (fitxes de dades de seguretat dels materials) a www.pavatex.com

GROSOR (mm)PESO (kg/m2)FORMATO (cm)MEDIDAS PANEL (cm)Nº DE PANELESPOR PALET (m2)POR PALET (kg)PERFIL DEL CANTO
81.8110 x 60110 x 60276198,71327,96Plano
81.8250 x 120250 x 120138414.0745,20Plano
102.3250 x 120250 x 120114342,0786,60Plano
122.7250 x 120250 x 12095285.0769,50Plano
163.6250 x 120250 x 12070210.0756,00Plano
194.3250 x 120250 x 12060180.0774,00Plano

Planta de prooducció: Cham, Suiza.

GROSOR (mm)PESO (kg/m2)FORMATO (cm)MEDIDAS PANEL (cm)Nº DE PANELESPOR PALET (m2)POR PALET (kg)PERFIL DEL CANTO
81.8110 x 60110 x 60276198,72
327,96Plano
81.8250 x 120250 x 120138414,0745,20Plano
102.3250 x 120250 x 120114342,00786,60Plano
122.7250 x 120250 x 12095285,00769,50Plano
163.6250 x 120250 x 12070210,00756,00Plano
194.3250 x 120250 x 12060180.0774,00Plano

Planta de prooducció: Cham, Suiza.

Dades tècniques

Densidad aparente p [kg/m³]225
Conductividad térmica (EN 13171)  D [W/mK] 0.046
Capacidad específica de calor c [J/(kgK)]2100
Valor Sd [m]5
Comportamiento al fuego (EN 13501-1)Clase E
Presión de compresión con aplastamiento al 10% [kPa]130
Resistencia a la tracción perpendicular al plano del panel [kPa]15
Código de residuos de acuerdo con The european Waste Catalogue (EWC) 030105; 170604
Código de identificación WF-EN13171-T5-CS(10\Y)150-TR10-WS2,0-MU5-AFr100

Valors de Pavatex provats

La càrrega útil de les plaques per a les construccions de terres ha estat avaluada. Les diferents estructures com les dades tant per a càrregues puntuals com per a les superficials, es poden trobar en la documentació tècnica dels diferents països

Descàrregues

Informat

Sistema
de solucions
ecospai

ECOSPAI ofereix diferents accessoris quant a complements, elements segelladors i cintes adhesives per a totes les solucions constructives contemplades. Poden consultar-se els detalls d’ús i instal·lació tant en els nostres catàlegs com sol·licitant-ho al nostre departament tècnic.

Productes relacionats

Serres Pavatex®