Aïllament amb fibres de fusta (PAVATEX)

Pavaflex confort

Panell aïllant, flexible de fibres de fusta.

Pavaflex Confort

Pavaflex Confort és un panell aïllant flexible per a façanes i cobertes, tant inclinades com planes, sobre, baix o entre rastrells. Té grans propietats aïllants i una important capacitat tèrmica per a tipus de construcció oberta a la difusió del vapor d’aigua. Ha de quedar protegit de la humitat. Les característiques del panell, la seva flexibilitat i la facilitat de tall fan que la seva instal·lació quedi ajustada de manera fàcil i ràpida. Pavaflex Confort ofereix també una excel·lent protecció al soroll aeri i d’impacte. Es serveix en gruixos de panell des de 40 mm a 240 mm.

Interior – Paraments veritcals

Per la seva flexibilitat, Pavaflex confort s’adapta fàcilment quan es col·loca entre estructures de suport.
En col·locar com a aïllant panells flexibles de Pavaflex confort, ha de preveure’s la col·locació d’una barrera de vapor després de col·locar l’aïllant i abans de col·locar el parament interior.

Interior y exterior – Aïllament en paraments inclinats o horitzontals

En els pendents de coberta, Pavaflex confort es pot col·locar entre rastrells, o bé damunt o sota ells. Ha de col·locar-se una barrera de vapor després de la col·locació de l’aïllant i abans de col·locar l’acabat interior.

Com a aïllant en paraments horitzontals amb planxes d’encofrat perdut ha de respectar-se
la col·locació d’una barrera de vapor abans de la col·locació de l’aïllant.

Exterior – Aïllament en paraments verticals exteriors

Pavaflex confort pot col·locar-se entre muntants verticals en construccions de fusta (d’acord amb les normatives corresponents), sempre que es protegeixi amb una barrera per a la pluja (com Isolair) en façanes ventilades, o per un panell rígid per a revestir Pavawall GF.

Descripció

Pavaflex confort té;

  1. Baixa conductivitat térmica
  2. Per la seva flexibilitat es pot utilitzar en moltes solucions.El material està pensat per a interior, encara que pot ser utilitzat en exterior, com a aïllant complement, sempre que quedi completament protegit de l’aigua i la humitat.
  3. Per les seves dimensions i característiques és fàcil de manejar i manipular.
  4. Es talla fàcilment utilitzant senzilles eines de tall.
  5. Ample del panell adaptat a la mesura estàndard dels muntants en construcció de fusta.

Veure més informació MSDS (Fitxes de dades de seguretat dels materials) a www.pavatex.com

Forma d’emmagatzematge

  1. Emmagatzematge en lloc sec, protegit de la intempèrie i de cops. Només instal·lar amb ambient sec.
    Els palets no han d’apilar-se.
GROSOR (mm)PESO (kg/m2)FORMATO PANEL (cm)Nº PANELES PAQUETENº PAQUETES PALETNº PANELES PALETPOR PALET (m2)POR PALET (kg)PERFIL DEL CANTO
402.01220 x 575101212084.2183Plano
502.51220 x 5759109063.1173Plano
603.01220 x 5758108056.1183Plano
804.01220 x 5756106042.1183Plano
1005.01220 x 5754124833.7183Plano
1206.01220 x 5754104028.1183Plano
1407.01220 x 575483222.4172Plano
1608.01220 x 5753103021.0183Plano
1809.01220 x 575382416.8167Plano
20010.01220 x 5752122416.8183Plano
22011.01220 x 5752102014.0169Plano
24012.01220 x 5752102014.0183Plano

Planta de prooducció: Golbey, Francia

GROSOR (mm)PESO (kg/m2)FORMATO PANEL (cm)Nº PANELES PAQUETENº PAQUETES PALETNº PANELES PALETPOR PALET (m2)POR PALET (kg)PERFIL DEL CANTO
402.01220 x 575101212084.2183Plano
502.51220 x 5759109063.1173Plano
603.01220 x 5758108056.1183Plano
804.01220 x 5756106042.1183Plano
1005.01220 x 5754124833.7183Plano
1206.01220 x 5754104028.1183Plano
1407.01220 x 575483222.4172Plano
1457.251220 x 575483222.4183Plano
1608.01220 x 5753103021.0183Plano
1809.01220 x 575382416.8167Plano
20010.01220 x 5752122416.8183Plano
22011.01220 x 5752102014.0169Plano
24012.01220 x 5752102014.0183Plano

Planta de prooducció: Golbey, Francia

Dades tècniques

Densidad aparente p [kg/m³]50
Conductividad térmica (EN 13171)  D [W/mK]0.038
Capacidad específica de calor c [J/(kgK)]2100
Coeficiente de resistencia al vapor de difusión 2
Comportamiento al fuego (EN 13501-1)Clase E
Presión de compresión con aplastamiento al 10% [kPa]-
Resistencia a la tracción perpendicular al plano del panel [kPa]-
Código de residuos de acuerdo con The European Waste Catalogue (EWC) 030105  170201  170604
Código de identificación WF-EN13171+A1:2015-T3-TR1-MU2-AFr5
 Marca Clave Producto-

Descàrregues

Informat

Sistema
de solucions
ecospai

ECOSPAI ofereix diferents accessoris quant a complements, elements de segellat i cintes adhesives per totes les solucions constructives contemplades.
Poden consultar-se els detalls d’ús i instal·lació tant als nostres catàlegs com sol·licitant al nostre departament tècnic.

Productes relacionats

Matxet Pavatex®