Aïllament amb fibres de fusta (PAVATEX)

Pavaboard

Panel aïllant de fibres de fusta, resistent a la compressió, específic per terra.

Pavaboard és un panell especialment dissenyat per utilitzar com a base aïllant en tota mena de paviments, des de bases líquides, sòlides o laminades, acceptant diferents tipus d’acabat. L‘alta resistència a la compressió de Pavaboard ho fan ideal per a suportar tensions altes.

Interior – Terra i teulada

Pavaboard és un panell pensat específicament per a paviments per la seva alta resistència a la compressió. Permet la seva col·locació en multitud de solucions, elimina tant en sòls líquids autonivelantes, secs o mescles bituminoses, per a rebre acabats de sòl laminat, tarimes flotants, parquets, rajoles ceràmiques lleugeres i incloure sòls radiants. Per les seves característiques de panell de fibra de fusta és un bon aïllant tèrmic i acústic, però ha de protegir-se d’humitats permanents per capil·laritat, possibles fugides en sòls radiants o segellat segons tipus d’acabat, mitjançant la col·locació de làmines o complements.

Valors de Pavatex provats La càrrega útil de les plaques per a les construccions de sòls ha estat avaluada. Les diferents estructures i les dades tant per a càrregues puntuals com per a les superficials poden consultar-se en la documentació tècnica dels diferents països

Avantatges

  1. Panell aïllant en fibres de fusta suïssa, resistent a la compressió per a càrregues elevades.
  2. Múltiples formes d’utilització sobre capes líquides (morters autonivelantes), seques o mescles bituminoses.
  3. Accepta la col·locació de sòls radiants i acabats amb sòls laminats, tarimes flotants, parquet, rajoles ceràmiques lleugeres, etc.
  4. Estructures per a sòl amb capacitats de càrrega específiques i índexs de reducció del soroll comprovats.

Forma d’emmagatzematge

L’emmagatzematge de Pavaboard ha de ser a lloc sec i protegit de cops. Només instal·lar amb ambient sec. No apil.lar més de 2 palets d’alçada

Veure més informació MSDS (fitxes de dades de seguretat dels materials) a www.pavatex.com

GROSOR (mm)PESO (kg/m2)FORMATO (cm)Nº DE PANELESPOR PALET (m2)POR PALET (kg)CATEGORÍAPERFIL DEL CANTO
407,80120 x 945663,20492,96ARecto
6011,70120 x 943640,60475,02ARecto
8015,60120 x 942831,60492,96ARecto

Lloc de producció: Golbey, França.

GROSOR (mm)PESO (kg/m2)FORMATO (cm)Nº DE PANELESPOR PALET (m2)POR PALET (kg)CATEGORÍAPERFIL DEL CANTO
407,80110 x 6011273.9576ARecto
6011,70110 x 607247.5556ARecto

Lloc de prooducción: Golbey, França.

Dades tècniques

Densidad aparente p [kg/m³]220
Conductividad térmica (EN 13171)  D [W/mK] 0.046
Capacidad específica de calor c [J/(kgK)]2100
Valor Sd [m]5
Comportamiento al fuego (EN 13501-1)Clase E
Presión de compresión con aplastamiento al 10% [kPa]150
Resistencia a la tracción perpendicular al plano del panel [kPa]10
Código de residuos de acuerdo con The european Waste Catalogue (EWC) 030105; 170604
Código de identificación WF-EN13171-T5-CS(10\Y)150-TR10-WS2,0-MU5-AFr100

Descàrregues

Informa’t

Sistema de solucions ecospai

ECOSPAI ofereix diferents accessoris com a complements, elements segelladors i cintes adhesives per a totes les solucions constructives contemplades. Poden consultar-se els detalls d’ús i instal·lació tant en els nostres catàlegs com sol·licitant-ho al nostre departament tècnic.