Aïllament amb fibres de fusta ( PAVATEX )

Isolair Multi

Panell aïllant de fibres de fusta / permeable i resistent a l’aigua

Isolair Multi machihembrado

Panell aïllant, de fibres de fusta, encadellat i resistent a l’aigua.
Pensat per ser utilitzat tant en cobertes com en façanes. Permeable al vapor, estanc al vent i repel·lent a l’aigua, pot estar exposat a la intempèrie un màxim de 90 dies. Impermeable a l’aigua segons EN14964. Propietats provades com aïllant al foc i al soroll. Amb grossors de panell que van des de els 35 als 200 mm per cobrir un ampli camp de solucions

Exterior – cobertes

Isolair Multi pot utilitzar-se com a capa d’aïllament tèrmic en cobertes i ser inclosa als càlculs tèrmics. Quan s’utilitzi com “sarking” hauran de tenir-se en compte les normatives i codis d’aplicació específics del país.

Exterior – façanes

Isolair Multi pot utilitzar-se com aïllament tèrmic en façanes tan aplicat directament sobre el mur de base o bé sobre els muntants.

Ha de protegir-se de l’intempèrie, encara que sigui resistent a l’aigua.

Isolair Multi  és un producte optimitzat, compatible per ser revestit utilitzant estructures compatibles. Pot subjectar-se amb suports o encolatges aïllants a muntants de fusta o bases sòlides. Els acabats de revestiment han de realitzar-se mitjançant solucions verificades.

Descripció

  1. Pot estar exposat a la intempèrie un màxim de 3 mesos com a protecció o com a coberta temporal durant la construcció
  2. Permeable al vapor, confereix una capa impermeable i repel·lent d’aigua sota l’acabat de coberta.
  3. Eficàcia provada davant pluja, foc i soroll.
  4. Es pot revestir utilitzant solucions especifiques verificades.

Veure més informació a MSDS (fitxes de dades de seguretat dels materials) a www.pavatex.com

Forma d’emmagatzematge

  1. Emmagatzematge en lloc sec, protegit de la intempèrie i de cops. Només instal·lar amb ambient sec.
    No apilar més de 4 palets un damunt d’un altre.

GROSOR (mm)PESO (kg/m2)MEDIDAS PANEL (cm)Nº DE PANELESPOR PALET (m2)POR PALET (kg)PERFIL DEL CANTO
305,28188 x 617282,6447Machihembrado
357.2188 x 616473,4405Machihembrado
408.2188 x 615664,2442Machihembrado
5210.7188 x 614045,9412Machihembrado
6012.3188 x 613641,3427Machihembrado
8016.4188 x 612832,1479Machihembrado
10014.5188 x 612225,2333Machihembrado
12017.4188 x 611820,6327Machihembrado
14020.3188 x 611618,3339Machihembrado
16023.2188 x 611416,1339Machihembrado

Planta de producció: Golbey, Francia

GROSOR (mm)PESO (kg/m2)FORMATO (cm)MEDIDAS PANEL (cm)Nº DE PANELESPOR PALET (m2)POR PALET (kg)PERFIL DEL CANTO
225,2250 x 77250 x 774484,7447Machihembrado
357.2250 x 77248 x 753057.8405Machihembrado
408.2250 x 77248 x 752853.9442Machihembrado
5210.7250 x 77248 x 752038.5412Machihembrado
6012.3250 x 77248 x 751834.7427Machihembrado
8016.4180 x 58178 x 562829.2479Machihembrado
10014.5180 x 58178 x 562223.0333Machihembrado
12017.4180 x 58178 x 561818.8327Machihembrado
14020.3180 x 58178 x 561616.7339Machihembrado
16023.2180 x 58178 x 561414.6339Machihembrado

Planta de prooducció: Golbey, Francia

Dades tècniques

Densidad aparente p [kg/m³]270 / 200 / 145
Conductividad térmica (EN 13171)  D [W/mK] 0,051 / 0,044 / 0,041
Capacidad específica de calor c [J/(kgK)]2100
Coeficiente de resistencia al vapor de difusión 3
Comportamiento al fuego (EN 13501-1)Clase E
Presión de compresión con aplastamiento al 10% [kPa]300/ 250 / 100
Resistencia a la tracción perpendicular al plano del panel [kPa]15 / 30 / 10
Código de residuos de acuerdo con The European Waste Catalogue (EWC)   030105   170201  170604
Código de identificación WF-EN13171-T5-CS(10\Y)250-TR30-WS1,0-MU3-AFr100
WF-EN13171-T5-CS(10\Y)100-TR10-WS1,0-MU3-AFr100
Panel Sarking (EN 14964) 35-60 mm EN 622-4:2009 Typ SB.E
KEYMARK para 35-60mm011-7D015

Descàrregues

Informat

sistema
de solucions
ecospai

ECOSPAI ofereix diferents accessoris quant a complements, elements segelladors i cintes adhesives per a totes les solucions constructives contemplades. Poden consultar-se els detalls d’ús i instal·lació tant en els nostres catàlegs com sol·licitant-ho al nostre departament tècnic.

Productes relacionats

Cintes Adhesives Ampacoll® XT