Panells de cotó

Epotex 30

Divisòries interiors – Envans

Epotex30

Interior –  Envans d’entramat lleuger

 Epotex 30 es la solució més económica per a reduir el soroll aeri que arriba als nostres oïdes quan necessitem descansar.

Avantatges de Epotex 30

  1. Tabiquería d’entramat autoportant, per a divisors d’una mateixa unitat d’ús.
  2. Distribució d’habitatges, compartimentació dins d’un mateix espai.
  3. Amb una simple instal.lació aïllem 40, 47 o 52 dB.

Veure més informació del producte a www.isoltex.com

Exemple d’aplicació en envans del EPOTEX 30

Aplicación Epotex30

Dades tècniques

Código cecSecciónDescripciónRA (dBA)U(W/m2-k)
P4.1- Placa de yeso laminado 15mm.
- Estructura metálica de 48mm.
- Ancho terminado de 78mm.
- EPOTEX 30 de 40/50mm.
401/(0,38+RAT)
P4.2Epotextabla2- 2 placas de yeso laminado de 12,5mm.
- Estructura metálica de 48mm.
- Ancho terminado de 98mm.
- EPOTEX 30 de 40/50mm.
521/(0,38+RAT)
P4.3Epotex30tabla3- Placa de yeso laminado 15mm.
- Estructura metálica de 70mm.
- Ancho terminado de 100mm.
- EPOTEX 30 de 60/70mm.
471/(0,46+RAT)

Descàrregues

informa’t

Sistema de solucions Ecospai

ECOSPAI ofereix difeents accessoris quant a complements, elements segelladors i cintes adhesives per a totes les solucions constructives contemplades. Poden consultar-se els detalls d’ús i instal.lació tant en els nostres catàlegs com sol.licitant-ho al nostre departament tècnic.